Soorten keuringen:

Bij MedicSense kunt u zowel particulier of als bedrijf terecht voor:

 1. Rijbewijskeuringen
 2. Gezondheids- of geneeskundige keuringen en -verklaringen
 3. Health check-ups
 4. Periodieke Medische Onderzoeken (PMO’s, voorheen Pago’s genoemd)

PMO’s voor nagenoeg alle bedrijfssegmenten in zowel de profit als de non-profit sector.
 
De health check-ups en PMO onderzoeken worden op maat samengesteld naargelang de vereisten van de branche en/of de wensen van het bedrijf.
 
Rijbewijskeuringen:
 
Sinds 2005 moeten houders van het rijbewijs C en D bij iedere verlenging een medische keuring ondergaan. De aanleiding voor deze periodieke medische toets is een wijziging in de Europese regelgeving op het gebied van rijbewijzen.
 
Bij mensen tot 70 jaar moet die keuring worden uitgevoerd door een arts van een arbodienst of een geregistreerde bedrijfsarts.
 
Bij zeventigplussers mag dat ook gebeuren door een huisarts.
 
De rijbewijskeuring bestaat uit:

 • gesprek over algehele gezondheid
 • een oogonderzoek
 • een bloeddruk en polsmeting
 • een urine of bloedsuikertest                                
 • een oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek
 • eventueel kan aanvullend onderzoek volgen.

Om examen te kunnen doen voor de vrachtauto (categorie C), de bus (categorie D) of aanhanger (CE/DE)dient een bedrijfsarts/arboarts deze Eigen Verklaring in te vullen (deze kunt u bij uw gemeente halen)
 
Ook voor het verlengen van het groot rijbewijs (categorie C/CE en D/DE)dient een bedrijfsarts/arboarts de Eigen Verklaring in te vullen.

Op de afspraak gelieve mee te nemen:

 • ID-bewijs (paspoort of rijbewijs)
 • Eventueel medicijnen die ingenomen worden
 • Bril of contactlenzen

TaxiPas, Bus, vrachtwagen, touringcar keuringen:

De keuringen bestaat uit:

 • gesprek over algehele gezondheid o.b.v. vragenlijst IVW (Gratis verkrijgbaar via Taxi Informatielijn 0800 023 04 02 of via de  website van IVW)
 • een oogonderzoek
 • een bloeddruk en polsmeting
 • een urine of bloedsuikertest
 • een oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek eventueel kan aanvullend onderzoek volgen.

De Geneeskundige Verklaring IVW wordt direct verstrekt en deze dient naar het IVW te worden opgestuurd.
Let op: geldigheid Geneeskundige Verklaring is 2 maanden.
Zie ook Besluit Personenvervoer artikel 74.

Op de afspraak gelieve mee te nemen:

 • ID-bewijs (paspoort of rijbewijs)
 • Eventueel medicijnen die ingenomen worden
 • Bril of contactlenzen

Let op: De vrachtwagenchauffeurskeuring is GEEN rijbewijskeuring. Voor verlenging groot rijbewijs (C/D/E) zie Rijbewijs.
 
De Medibuspas wordt direkt verstrekt. Geldigheid: maximaal 5 jaar.
(uitgegeven door Stichting Bedrijfsgezondheidszorg voor het Besloten Busvervoer).
Zie ook Besluit Personenvervoer artikel 74.


Perodiek Medisch Onderzoek:

Via het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), worden vroegtijdig gezondheidsrisico’s bij medewerkers op de werkvloer opgespoord en wordt advies gegeven ter voorkoming van beroepsziekten. Werkgevers zijn wettelijk verplicht het PMO aan hun medewerkers aan te bieden; medewerkers mogen van het recht gebruik maken.
 
Bij de uitvoering het PMO wordt door medewerkers eerst een vragenlijst ingevuld, daarna volgt (eventueel) een onderzoek bij de bedrijfsarts. Dit voorkomt dat medewerkers die geen klachten hebben, onnodig worden opgeroepen. Een PMO bestaat uit:

 • gesprek met de bedrijfsarts
 • lichamelijk onderzoek door de bedrijfsarts
 • gehooronderzoek
 • gezichtsscherpteonderzoek

Na het Periodiek Medisch Onderzoek zal de bedrijfsarts aanbevelingen formuleren. Hierdoor krijgt het bedrijf inzicht in de gezondheidsgesteldheid van de medewerkers en de gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf. Aan de hand van de aanbevelingen kunnen (arbo)beleidswijzigingen van het bedrijf worden doorgevoerd en acties worden ondernomen om het bedrijf gezonder en veiliger te maken.
 
Prijzen keuringen:

Rijbewijs keuring €  67,50
Gezondheids- of geneeskundige keuring/verklaring €  67,50
Health Check-ups in overleg
PMO's in overleg

 

 

 

 

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW